ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ ΣΑΣ

Πολιτική Επιστροφών

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ / ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ – ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχει καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμεί ή επιστροφή χρημάτων  μέσα σε δέκα τέσσερις  (14) ημέρες από την παραλαβή τους.

Επίσης ο χρήστης έχει το δικαίωμα να επιστρέψει τα προϊόντα που αγόρασε και να ζητήσει την αντικατάσταση τους, α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της «ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ» παραδόθηκαν σε αυτόν προϊόντα άλλα από τα πωληθέντα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλε ή β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του, εντός 14 ημερών από την παράδοση του προϊόντος.

Στην περίπτωση επιστροφής χρημάτων, εφόσον ελεγχθεί η κατάσταση του/των προιόντος/προιόντων και εγκριθεί η επιστροφή,  θα σας επιστρέψουμε το τίμημα που έχετε καταβάλει για τη συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει. Οι επιστροφές χρημάτων πραγματοποιούνται εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων προιόντων.
 Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα, τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της «ΕΠΙΝΟΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ». Εάν το προϊόν δεν πληροί τους προαναφερθέντες όρους, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του με χρέωση του ίδιου.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αποστολής του πωλούμενου προϊόντος στην δηλωθείσα από τον χρήστη διεύθυνση και μη επιτυχούς παράδοσης του προϊόντος στον χρήστη / πελάτη, τότε η εταιρεία courier θα προσπαθεί το μέγιστο τρεις (3) φορές να παραδώσει την παραγγελία. Εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό το δέμα θα επιστρέφεται. Οι πιθανοί λόγοι, για τους οποίους ένα δέμα μπορεί να μην παραδοθεί, είναι επί παραδείγματι η εσφαλμένη καταχώρηση διεύθυνσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, η άρνηση παραλαβής του δέματος κ.α